banner

CavyBook

Příbuzenstvo

Morče domácí patří do řádu hlodavců. V zoologickém systému tvoří v rámci řádu hlodavců (Rodentia) uzavřenou, dobře vymezenou a na druhy bohatou skupinu, kterou nazýváme morčatovití (Caviomorpha). Jejich přirozenou oblastí výskytu je (až na výjimky) Střední a Jižní Amerika. Mezi morčatovité řadíme druhy, které vídáme v zoologických zahradách, jako je např. největší z hlodavců kapybara vážící téměř 50 kg, pak mara stepní nebo-li "pampový zajíc" , nutrie nebo aguti , jehož typické zbarvení používají pod označením aguti faktor chovatelé, chtějí-li vyjádřit "měňavé, žíhané" zbarvení domácího morčete. Mezi další příbuzné patří také činčila, degu, morče divoké (Cavia aperea, předchůdce morčete domácího), morče lasicovité (Galea musteloides), morče malé (Microcavia australis), skalní morče nebo-li moko skalní (Kerodon rupestris) a mnoho dalších.