banner

CavyBook

CZ: Podmínky a pravidla používání službyflag_cs

Tyto podmínky a pravidla jsou průběžně aktualizovány.

Inzerce a obsah webových stránek jednotlivých uživatelů:

Principy:

 

Dodržujeme zákony, je přísně zakázáno:

 

Porušení pravidel

Za lehké porušení těchto pravidel budeme udělovat dočasné bany, tedy omezení přístupu na web, za závažná provinění budeme blokovat a mazat účty, případně celou záležitost postoupíme příslušným právním orgánům.