banner

CavyBook

Vírky


autor článku: Bellis


I vírky v srsti, neboli rozetky, mají samozřejmě své dědičné zákonitosti. Rozlišují se celkem tři typy genů, které rozety ovlivňují:

- gen pro korunku , značí se St -, st -, korunka je dominantní takže gen pro její výskyt se značí velkým písmenem, tedy St - ; st - je recesivní, srst bez korunky

- gen pro rozety , značí se písmenem Rh -, rh- , dominantní alela Rh - pro tvorbu rozet, r - je recesivní srst bez rozet

- gen umožňující tvorbu rozet , je dominantní, značí se malým m tudíž je recesivní, dominantní je velké M které tuto tvorbu potlačuje

Gen pro korunku

Víme, že angl. a am. crested, coronet a merino mají na hlavě umístěný vírek, tzv. korunku. Jak je ale možné, že samička šeltie nám porodí miminka coronety? Korunka je jednoduše dominantní. Značí se písmeny St- (ať už je v páru s dominantním nebo recesivním genem, vždy se projeví na vzhledu). Naopak morče bez korunky značíme písmeny st st. Když se podíváme do kombinačního čtverce, zjistíme, že se nám ze spojení morče s korunkou a morče bez korunky z 50% narodí morčátka s korunkou.

 

  St -
st St st st -
st St st st -

 

Pokud však spojíme dvě morčata s korunkou, narodí se ze 75% morčata s korunkou. Jak je ale vidět v poslední kolonce, i zde záleží na druhé alele. Pokud jsou druhé alely obou rodičů recesivní, může se narodit i morčátko bez korunky.

  St -
St St St St -
- St - - -

Existuje vzácná výjimka, kdy se i dvěma morčatům bez korunky narodí morče s korunkou. To pak jeden z rodičů vlastní St -, který se ale neprojeví na vzhledu. Proč je tomu tak, to je trochu záhada. Vloha pro korunku totiž neexistuje, gen je dominantní. Každopádně jde o ojedinělé případy.

V této tabulce vidíme možnosti: 

bez korunky x bez korunky > bez korunky
bez korunky x s korunkou > s korunkou, případně i bez korunky
s korunkou x s korunkou > s korunkou, výjimečně i bez korunky

 

Gen pro rozety a gen umožňující tvorbu rozet

Tyto dva geny od sebe nemůžeme oddělovat, jelikož jsou na sobě závislé. Pravá rozeta by tedy měla mít geny R R m m. Tedy v prvních dvou alelách dominantní pro tvorbu rozet a ve druhých alelách recesivní, který tuto tvorbu umožňuje. Kdyby nastala situace morčete s geny R R M m nebo R r M m, znamená to, že je tvorba rozet umožňována jaksi "napůl". Důsledkem toho se na vzhledu projeví třeba jen některé rozety. Týká se to plemen peruánec, alpaka, ridgeback nebo irský crested. Poslední dvě plemena u nás nejsou uznána, a tak jsou pro nás důležití spíš jen peruánec a alpaka. Ze dvou pravých rozet nám vzniknou jen pravé rozety:

  R R
R RR RR
R RR RR

 
  R R
R RR RR
R RR RR