banner

CavyBook

Pigment x Bezpigment


autor článku: Bellis

1

Pigment je látka, která ovlivňuje zabarvení kůže. U morčat je nejvíce vidět na uších, nosu, okolí očí a na spodní straně tlapek. Samozřejmě je ale vidět i při rozhrnutí srsti na těle. Za pigment u morčat považujeme černou nebo šedou barvu, hnědá např. u čokoládových se považuje za bezpigment.

Barvy bez pigmentu (pp)
- bílá, ice-cream, krémová, šafránová, buff, zlatá, oranžová, béžová, coffee, čokoládová

Barvy s pigmentem (P-)
- amber, červená, lila, slate, blue, černá

V chovu jde obecně o to, aby u barev s pigmentem byl pigment co nejtmavší a nejsytější, naopak u barev bez pigmentu, aby nebyl na kůži žádný. Mohou se ale občas objevit i nešvary, jako je např. krémové morče s černýma ušima, okolím očí, či nosu. Co se genetické výbavy týče, je jedno, kolik pigmentu na kůži je. Stačí mírný poprašek na uchu a geneticky už jde o morče s pigmentem. V praxi ale můžeme ovlivňovat právě i množství pigmentu výběrem chovných jedinců. Tzn. že po morčeti s lehkým pigmentem na nosu neočekáváme mláďata s pigmentem i na uších a nohách. Jak ale můžeme ovlivňovat pigment u barev, kde jej potřebujeme a naopak jak ho eliminovat u barev, kde ho nechceme, na to se podíváme na následujících řádcích.

 

Barva s červenýma očima (gen "P")

Možná jste si všimli, že mezi barvy s pigmentem patří i barva lila, která ale žádný pigment nemá. Co ale má jsou červené oči, které pigment stáhnou a ten se pak na vzhledu morčete neprojeví. V genetické výbavě ale stále zůstává. Proto např. i u bílých morčat se občas narodí červenooké mládě bez pigmentu, ačkoli všichni jeho tmavoocí sourozenci pigment mají. Je pak dost pravděpodobné, že v jeho genetické výbavě pigment je, ovšem díky červeným očím se neprojeví na vzhledu.

 

Ach ta genetika

Chtě nechtě se zase musíme podívat na ta záludná písmenka. Pigment způsobuje gen, který v genotypu morčete označujeme velkým nebo malým písmenem „B“. Pokud tápete, co je genotyp, gen a vůbec tahleta písmenka, mrkněte na článek Genetika barev – genotyp. Ve zkratce jen zopakuji, že každý gen se skládá ze dvou alel, jednu zdědí po otci a jednu po matce. Velkým písmenem značíme dominantní alelu, která se projeví na vzhledu, a malým písmenem pak recesivní alelu, která se na vzhledu nemusí projevit. Vynechané písmeno zapisujeme tehdy, pokud druhou alelu neznáme (projevit se může až podle potomků).

bb bez pigmentu
BB s pigmentem bez vlohy pro bezpigment
Bb s pigmentem s vlohou pro bezpigment
B- s pigmentem s neznámou vlohou


Jelikož je gen pigmentu dominantní, nikdy se nemůže narodit morče bez pigmentu s vlohou pro pigment, tedy "bB". V takovém případě je totiž správný zápis "Bb" a jde o morče s pigmentem. Vloha pro pigment tedy neexistuje.

 

A jdeme na to

Teď se podíváme na konkrétní spojení dvou rodičů pomocí kombinačních čtverců. V prvním řádku jsou alely jednoho rodiče, v prvním sloupci jsou alely druhého rodiče. Podle čtverce je zkombinujeme a získáme tím čtyři možnosti genetické výbavy potomků.

  b b
b bb bb
b bb bb

bezpigment x bezpigment
= 100% bezpigment

 

  B b
b Bb bb
b Bb bb

pigment s vlohou pro bezpigment x bezpigment
= 50% pigment s vlohou pro bezpigment a 50% bezpigment

 

  B B
b Bb Bb
b Bb Bb

pigment bez vlohy pro bezpigment x bezpigment
= 100% pigment s vlohou pro bezpigment

 

  B -
b Bb b -
b Bb b -

pigment s neznámou vlohou x bezpigment
= 50% pigment s vlohou pro bezpigment a 50% neznámých (pokud se z tohoto spojení narodí čistý bezpigment, můžeme si zapsat, že jeho rodič má vlohu pro bezpigment, pokud se z tohoto spojení nikdy nenarodí bezpigment, s největší pravděpodobnost je rodič bez vlohy pro bezpigment).

 

  B b
B Bb b -
b Bb b -

pigment s vlohou pro bezpigment x pigment s vlohou pro bezpigment
= 25 % pigment bez vlohy pro bezpigment, 50% pigment s vlohou pro bezpigment, 25 % bezpigment

 

  B -
B BB B -
- B - --

pigment s neznámou vlohou x pigment s neznámou vlohou
= 25 % pigment bez vlohy pro bezpigment, 50 % pigment s neznámou vlohou, 25 % neznámý (pokud se z tohoto spojení narodí bezpigment je jasné, že oba rodiče mají vlohu pro bezpigment)

 

Příklad v praxi

Fatima Paradise ♀ Bucky TeRaTom ♂
merino, červená šeltie satén TG, buff

Fatima Paradise je červená merinka s pigmentem. Její zápis genu je B-, protože podle vzhledu morčete nelze určit, jakou má vlohu. Podle rodokmenu jsme si zjistili rodiče: matka je aguti zlatá s červenou a otec je krémový. Je tedy dost možné, že po krémovém otci mohla zdědit vlohu pro bezpigment, ovšem jistí si být nemůžeme, protože krémový otec mohl být i s pigmentem.

Bucky TeRaTom je buff šeltie bez pigmentu. Jeho zápis genu je tedy bb, protože podle vzhledu je jasné, že pigment nemá.

  B -
b Bb b -
b Bb b -

 

Výsledkem tohoto spojení je tedy 50 % morčat s pigmentem s vlohou pro bezpigment a 50 % morčat neznámých, jejichž vzhled je závislý na vloze matky.

23. 6. 2003 se narodil vrh "A".

Adina Bellis ♀ Atík Bellis ♂
merino, krémová coronet, červená

Narodila se dvě morčata. Jedno bez pigmentu a druhé s pigmentem. Narození krémové merinky Ádi s genem "bb" nám tedy potvrdilo vlohu matky Fati pro bezpigment. Jinak řečeno, aby z daného spojení vznikl gen "bb" bylo nutné, aby gen matky byl "Bb". Kdyby se narodila obě morčata s pigmentem, druhý gen matky by nám byl stále neznámý. Stále by existovala šance vlohy, která se neprojevila, ale čím víc miminek by se z tohoto spojení narodilo pouze s pigmentem, tím menší pravděpodobnost tohoto genu by byla.

  B b
b Bb bb
b Bb bb

 

V dalším chovu jsme pak ze spojení Fatimy a Buckyho mohli vždy očekávat 50% morčat s pigmentem s vlohou pro bezpigment a 50 % morčat bezpigmentových.1