banner

CavyBook

Na výstavě


autor článku: Bellis


Z pohledu návštěvníka

Na internetových stránkách klubu morčat se dozvíte termín, místo a dobu otevření výstavy. Docela často se pořádají spolu s výstavou králíků, hospodářských zvířat, nebo jiných drobných hlodavců. Určitě doporučuju se na nějakou vydat, je na co se dívat :) Bohužel (z tischschaumého pohledu bohužel) se rozmohl trend výstav "tischschau", které probíhají v přepravkách, nikoli v klecích. Nikde není psáno, jak má taková výstavní přepravka vypadat, a tak se stává, že morčata v nich nejdou vůbec vidět - viz. foto vlevo. Pokud se tedy chcete především pokochat vystavenými morčátky, vyhledejte si spíše výstavu v klecích (viz. foto vpravo).

 

Z pohledu vystavovatele

Všechny důležité informace o konkrétní výstavě se dozvíte na  stránkách klubu morčat. Pokud není uvedeno jinak musíte být jejím členem. Jako první si pohlídejte datum a čas registrace morčat na výstavu. Zpravidla se hodně rychle zaplní, tak abyste později nebyli zklamaní, že jste se nedostali a zůstali jste viset na čekací listině. Do uzávěrky se ale většinou několik morčat ještě odhlásí, takže i tak vyčkejte a třeba se na vás ještě usměje štěstí. Registrace na výstavu probíhá dnes už jen online formou na internetu přes systém It´s showtime, kde se také dočtete vše důležité kolem výstavy. Mezi hlavní body patří zaplatit do uzávěrky všechny poplatky, tj. poplatek za posouzení morčete (nešťastně označován jako klecné i na výstavě formou tischschau) a zápisné. Je potřeba se seznámit se všemi podmínkami, abyste na místě nebyli překvapení. Všechna vystavená i prodejní morčata musí mít platné veterinární potvrzení o jejich zdraví (ne starší než 3 dny), popřípadě dnes už postačí písemné čestné prohlášení vystavovatele o jejich zdravotním stavu.

Na některé výstavy se můžete přihlásit i s tzv. mazlíkem - tj. s morčetem, které nesplňuje vzhled podle standardu a nemusí mít rodokmen. Mazlíci mají svá specifická pravidla pro posouzení, kdy se hodnotí především kondice, péče a povaha. V posuzovacím lístku najdete následující kategorie (v každé lze získat maximálně 10 bodů): stavba těla, srst, kůže, oči, uši, zuby, tlapky, drápky, přítulnost, kondice a prezentace, celkový dojem.

Po úspěšné registraci se můžeme začít těšit na výstavu. Čeká nás příprava samotného morčete, tj. ve zkratce u dlouhosrstých koupel, pročesání, u krátkosrstých protrhání uvolněné srsti, zastřižení drápků, atd. Přípravu nepodceňujte a nenechávejte ji na poslední chvíli. Na výstavě probíhá přejímka v ranních hodinách. Raději si dejte rezervu a doražte dřív, než později. U vstupu na výstavě bývá vyhrazené místo se stolem, kde pořadatel nebo jeho pomocníci zkontrolují morčata před vstupem a předají vystavovateli informace, kam morčata umístit. Pak už stačí jen se kochat a čekat a čekat :)

Na posouzení morčata nosí pomocníci na výstavě, a tak se vůbec nic neděje, pokud výstaviště opustíte a vrátíte se až bude hotovo (pokud není ve výstavních podmínkách řečeno jinak). V poslední době se rozmohl trend výstavních podložek - tzn. můžete si čas posouzení vašeho morčete ohlídat, připravit jej na výstavní podložku (což je vlastně kulatá deska potažená látkou) a předat jej takto pomocníkovi, který jej přinese k posuzovacímu stolu. Platí přísný zákaz ovlivňování posuzovatele a posouzení by mělo proběhnout anonymně - píšu záměrně "by mělo", protože tohle pravidlo bývá bohužel často porušováno.

Každé morče má svůj posuzovací lístek, na kterém je uvedený název výstavy, datum, číslo klece, plemeno, zbarvení, pohlaví, registrační číslo, věková třída (baby, junior, adult) a prostor pro bodové ohodnocení v sedmi kategoriích po 15 bodech, které se v bodech 4, 5 a 6 liší podle plemen a barev.

Na většině výstav probíhají podle časových možností také registrace chovných morčat. Na tu je třeba si připravit originální rodokmen plus jeho kopii, kterou si klub ponechá pro archivaci (pokud morče zcela odpovídá standardu může klub udělat výjimku a zaregistrovat i morče bez průkazu původu), členský průkaz (majitel musí být členem klubu morčat) a morče, případně jeho posuzovací lístek. Morče musí být v dobré kondici, mít minimální váhu 500g a mít ukončený vývoj pro plemeno či barvu typických znaků. Výjimkou je pro registraci je např. barevné rozložení, tj. i morčata s nepoměrem (např. červené s bílou lysinkou) se registrují, taktéž morčata s asymetrickým rozložením barev, americký crested s bílou alespoň v 1/5 korunky (toleruje se trocha bílé na nose, či bílé prsty na jedné noze, bílá z korunky může zasahovat max k zátylku), morčata cuy musí mít minimální váhu 500g a být po obou rodičích cuy morčat. Pokud je morče úspěšně zaregistrováno, dostane registrační číslo (např. 0377/16 - registrováno jako 377. morče v roce 2016, u plemen ze standardu B se jako první písmeno píše počáteční písmeno plemene, např. S0245/15 - skinny registrován jako 245. morče v roce 2015) a majitel si může zvolit, zda si zažádá i o "klubový" rodokmen (přetištěný rodokmen na tvrdém papíře za poplatek), nebo zvolí pouze potvrzení svého rodokmenu.

Po posouzení probíhají tzv. rozstřely. Pokud se v určitě kategorii objevily dvě či více morčat se stejným bodovým ohodnocením (popř. pokud si posuzovatel není jistý zvolením vítěze), proběhne rozstřel. Na stůl se přinesou všechna morčata bojující o místo a posuzovatel vybere přímým porovnáním. Po zvolení všech vítězů, vypsání diplomů a přichystání všech ocenění je čas na vyhlášení výsledků. Čas bývá zpravidla dopředu určen. Po vyhlášení se vystavovatelé sbalí a výstava končí.

 

Udělování titulů šampion

Od roku 2008 probíhá udělování titulů šampion vystavovaným morčatům. Pro získání titulu musí morče splnit dvě hlavní podmínky: být zaregistrováno (standard A) a získat 5 kartiček "Potvrzení o získání čekatelsví Šampiona" (kartičku morče získá po vyhlášení výsledků na výstavě při dosažení bodového hodnocení 95 bodů a více). Od roku 2015 musí být minimální časové rozmezí mezi první a poslední kartou 6 měsíců. Karty 

čekatele musí být minimálně od dvou různých posuzovatelů. Majitel morčete nemusí být zároveň jeho chovatelem (může tedy jít např. i o importované morče ze zahraničí). Pro vydání tzv. šampionátu musí majitel doporučeně zaslat (nebo osobně předat) pověřené osobě 5 kartiček čekatele s kopií průkazu původu a zaplatit poplatek (v

roce 2016 činí 100,- Kč). Titul pak můžete morčeti a jeho potomkům zapisovat k jeho jménu do rodokmenu, např. Methisa Bellis "ŠAMPION". Dalším levelem šampiónů je pak morče Grandšampion - morče s titulem šampion s dalšími 5 kartičkami čekatele a morče Interšampion - morče s minimálně 5 kartičkami čekatele z nichž minimálně 3 musí být ze zahraničních výstav od minimálně dvou posuzovatelů. Kompletní pravidla pro vydávání šampionátů naleznete na klubových stránkách.

 

Udělování titulů pro chovatelskou stanici

Se spuštěním šampionátů se rozjela i možnost získání titulu pro chovatelskou stanici, udělovaného na základě získávání titulu šampion jejími odchovanci. Za 5 titulů morčat šampion - bronzová chs, za 10 titulů morčat šampion - stříbrná chs, za 15 titulů morčat šampion - zlatá chs, za 30 titulů morčat šampion - platinová chs a za 50 titulů morčat šampion - diamantová chs.