banner

CavyBook

Kresby


autor článku: Bellis


POSUZOVACÍ LÍSTEK
1. Typ a stavba (15)
2. Hlava, oči, uši (15)
3. Hustota a délka srsti (15)
4. Kresba hlavy (15)
5. Kresba těla (15)
6. Barva (15)
7. Kondice a prezentace (15)

 

Informace jsou z velké části čerpány ze Standardu plemen a barevných rázů morčat (verze k 1.1.2016) dostupného volně ke stažení na webových stránkách www.rodent.cz.

 

  

 

Brindle

Dvě libovolné standardem uznané barvy (kromě bílé) jsou po celém těle stejnoměrně smíchané. Chodidla, drápky, uši a oči jsou zbarvené dle dané barvy. Mezi lehké vady patří malé jednobarevné plochy, mírná příměs jiné barvy, pihy, nebo depigmentace, mezi hrubé vady pak větší jednobarevné plochy, nebo výrazná příměs jiné barvy.

Želvovinová

Dvě libovolné standardem uznané barvy (kromě bílé) tvoří pravidelně rozložené a ostře ohraničené plochy. Od nosu až k zádi vede pomyslná čára, která morče dělí na dvě poloviny. Na této ose se proti sobě střídají barevné plochy. Chodidla, drápky, uši a oči jsou zbarvené dle dané barvy. Mezi lehké vady patří mírně nepravidelně rozložené barvy, mírně větší, nebo menší barevné plochy, nestřídání barev, pásování, prokvetlost, neostrost ohraničení, mírná příměs jiné barvy, pihy, depigmentace, mezi hrubé vady pak výrazně nepravidelné rozložení barev, výrazně velké, nebo malé barevné plochy, méně než tři barevné plochy na každé straně morčete, výrazná prokvetlost, neostrost ohraničení, nebo příměs jiné barvy.

Želvovinová s bílou

Dvě libovolné standardem uznané barvy a bílá tvoří pravidelně rozložené a ostře ohraničené plochy. Od nosu až k zádi vede pomyslná čára, která morče dělí na dvě poloviny. Na této ose se proti sobě střídají barevné plochy. Chodidla, drápky, uši a oči jsou zbarvené dle dané barvy. Mezi lehké vady patří mírně nepravidelně rozložené barvy, mírně větší, nebo menší barevné plochy, nestřídání barev, pásování, prokvetlost, neostrost ohraničení, mírná příměs jiné barvy, pihy, depigmentace, mezi hrubé vady pak výrazně nepravidelné rozložení barev, výrazně velké, nebo malé barevné plochy, méně než tři barevné plochy na každé straně morčete, výrazná prokvetlost, neostrost ohraničení, nebo příměs jiné barvy.

Holandská kresba

Jedna libovolná standardem uznaná barva a bílá barva tvoří na těle morčete ostře ohraničenou kresbu: bílá pravidelná lysinka na hlavě, bílý pás okolo těla (včetně předních tlapek) a bílé pásky na zadních nohách (tzv. manžety), barevné plotny okolo očí jsou oválné a přesahují přes oko a ucho, na týlu se spojují, barevná zadní část začíná uprostřed těla. Mezi lehké vady patří mírně větší nebo menší barevné plotny, malé skvrny bez pigmentu na uších, mírně kratší, užší nebo širší lysinka, barevná zadní část mírně posunutá dopředu nebo dozadu, mírná příměs jiné barvy, mírně kratší manžety, pihy, depigmentace, mezi hrubé vady pak jedno nebo obě úplně bezpigmentové uši, výrazně krátká, úzká nebo široká lysinka, výrazně posunutá barevná zadní část, chybějící nebo výrazně delší manžeta, nebo výrazná příměs jiné barvy.

Himalájská kresba

Černá, čokoládová, nebo blue barva tvoří na těle morčete ostře ohraničenou a neprokvetlou kresbu: tmavě zbarvená maska na nose (začíná ve výšce očí, neodotýká se očních koutků, zasahuje přes nos), zabarvené uši (u kořene uší se mohouz objevit ojedinělé barevné chloupy) a končetiny (barva by měla zasahovat co nejvýše). Zbytek těla má bílou barvu, která může stářím chytat tmavý závoj. Oči jsou červené. Mezi lehké vady patří mírně světlejšěí barva kresby, mírný závoj, pihy, mezi hrubé vady pak výrazně bledá nebo neúplná kresba.

Dalmatin

Dalmatin má bílé tělo, na kterém je barevná kresba: barevná hlava s bílou rovnou lysinkou, barevné končetiny a po těle rovnoměrně rozložené tečky. Dalmatin je uznán ve všech standardem uznaných barvách i v jejích kombinacích (tzv. barevný dalmatin - poměr barev musí být vyvážený) kromě barvy krémové a ice cream. Mezi lehké vady patří nerovnoměrně rozložené tečky, mírné šimlování na hlavě či končetinách, mírně nepravidelná nebo přerušená lysinka, mírný nepoměr barev u barevného dalmatina, mezi hrubé vady pak výrazně mnoho nebo málo teček, výrazné šimlování na hlavě či končetinách, výrazně nepravidelná, nebo přerušená lysinka, barevné plochy na těle, neúplná kresba, nebo výrazný nepoměr barev u barevného dalmatina.

Šiml

Šiml má bílé tělo, na kterém je barevná kresba: barevná hlava a končetiny, na těle jsou stejnoměrně probmíchané barevné a bílé chloupky. Narozdíl od dalmatina nemá na hlavě žádnou lysinku. Šiml je uznán ve všech standardem uznaných barvách i v jejích kombinacích (tzv. barevný šiml - poměr barev musí být vyvážený) kromě barvy krémové a ice cream. Mezi lehké vady patří mírně nepravidelné šimlování, mírné šimlování na hlavě nebo nohách, mírný nepoměr barev u barevného šimla, mezi hrubé vady pak výrazně nepravidelné šimlování, výrazné šimlování na hlavě nebo nohách, jednobarevné plochy na těle, výrazná příměs jiné barvy, neúplná kresbe, nebo výrazný nepoměr barev u barevného šimla.

Magpie

Barevné, bílé a brindlované plochy jsou pravidelně rozložené a ostře ohraničené. Od nosu až k zádi vede pomyslná čára, která morče dělí na dvě poloviny. Na této ose se proti sobě střídají barevné plochy. Chodidla, drápky, uši a oči jsou zbarvené dle dané barvy. Kresba je povolena ve všech standardem uznaných barvých v černo-hnědé řadě. Mezi lehké vady patří mírně nepravidelně rozložené barvy, mírně větší, nebo menší barevné plochy, nestřídání barev, pásování, prokvetlost, neostrost ohraničení, pihy, depigmentace, mezi hrubé vady pak výrazně nepravidelné rozložení barev, výrazně velké, nebo malé barevné plochy, méně než tři barevné plochy na každé straně morčete, výrazná prokvetlost, neostrost ohraničení, nebo výrazná příměs jiné barvy.

 

Harlekýn

Dvě barevné a jedna brindlovaná plocha jsou pravidelně rozložené a ostře ohraničené. Od nosu až k zádi vede pomyslná čára, která morče dělí na dvě poloviny. Na této ose se proti sobě střídají barevné plochy. Chodidla, drápky, uši a oči jsou zbarvené dle dané barvy. Kresba je povolena ve všech standardem uznaných barvých v černo-hnědé řadě v kombinaci s buff, šafránovou, krémovou a ice cream. Mezi lehké vady patří mírně nepravidelně rozložené barvy, mírně větší, nebo menší barevné plochy, nestřídání barev, pásování, prokvetlost, neostrost ohraničení, pihy, depigmentace, mezi hrubé vady pak výrazně nepravidelné rozložení barev, výrazně velké, nebo malé barevné plochy, méně než tři barevné plochy na každé straně morčete, výrazná prokvetlost, neostrost ohraničení, nebo výrazná příměs jiné barvy.

 

Kalifornská kresba

Barva (jakákoli standardem uznaná z černo-hnědé řady) tvoří na těle morčete ostře ohraničenou a neprokvetlou kresbu: tmavě zbarvená maska na nose (začíná ve výšce očí, neodotýká se očních koutků, zasahuje přes nos), zabarvené uši (u kořene uší se mohouz objevit ojedinělé barevné chloupy) a barevné končetiny. Zbytek těla má jednu jakoukoli standardem uznanou barvu z červeno-žluté řady, aguti, nebo argente. Oči, uši a chodidla jsou zbarvené dle kresby. Mezi lehké vady patří mírně světlejšěí barva kresby, mírný závoj, pihy, mezi hrubé vady pak výrazně bledá kresba, výrazný závoj, nebo neúplná kresba.