banner

CavyBook

Historie


autor článku: Bellis


Naše dnešní domestikované morče domácí původně pochází z Jižní Ameriky, konkrétně ze států Chile a Peru. Zde už v dávné historii pobíhala morčata divoká s protáhlou stavbou těla, špičatým čumáčkem, delší srstí a divokým aguti zbarvením. Zdržovala se především v blízkosti pohoří And.

Místní obyvatelstvo Inků nemělo k dispozici chov drůbeže jako je tomu dnes v Evropě, a tak plně využívalo všech možných zdrojů. Mezi ně patřila i morčata. Tradiční obydlí se bez těchto hlodavců nemohlo obejít, běžně tak morčata volně pobíhala po místnostech jejich obydlí. Ke svým svěřencům se lidé dostávali většinou darem k nějaké vzácné příležitosti, jako je např. svatba. Využití morčat bylo a je dodnes široké. Pro děti to jsou zábavní domácí mazlíčci, pro emigranty společníci na cesty, v náboženství poslouží jako obětní zvířata a neposlední funkci mají i v tradiční medicíně. Chová se tu výhradně plemeno cuy, které je mnohem větší, než naše morče domácí (váha dosahuje 2 - 3 kg). Morčata jsou to plachá, a i přesto že členům domácnosti slouží hlavně jako nenáročně získaná potrava, jejich majitelé si jich váží a pečují o ně s veškerou úctou

Morčata zde byla ceněna a uctívána již stovky let zpátky. Našlo se zde několik jejich mumifikovaných těl, podle kterých víme, že již v dávné době existovaly různé barevné variace. Nenašla se ale žádná černá morčata, z čehož se usuzuje zabíjení takto barevných morčat kvůli údajnému nošení smůly.

Poprvé se morčata dostala do Evropy v 16. století díky mořeplavcům z Holandska. Jejich plavba vedla z Jižní Ameriky podél západního pobřeží Afriky nedaleko státu Guinea. Někdy je mylně vysvětlován anglický název morčete „guinea-pig“ podle tohoto státu. V mnoha jazycích je morče doslovně pojmenováno jako mořské prasátko. V Evropě se toto malé zvířátko dostalo do rukou šlechticů jako drahý domácí mazlík. Poprvé je popsal švýcarský biolog Conrad Bessner v "Knize zvířat" už v roce 1533. Pojmenoval je " indiánští králíci". Jako domácí zvíře se začalo chovat v 19. století především v Anglii. Až teprve po 2. světové válce se morčata stala opravdu populárními. Tehdy už bylo o morčatech zjištěno mnoho odborných znalostí. Postupem času se morčata rozšiřovala a stala se dostupná pro širší vrstvy. Opravdové popularity se dočkala až ve 20. století.

Dnes již existují morčata jak krátkosrstá, dlouhosrstá tak i bezsrstá. V mnoha zemích můžeme najít i kluby chovatelů s platnými standardy pořádající mnoho výstav. Od roku 1999 je tomu tak i v České republice.